CHÁMANOS: 881 965 692   ou   ENVÍANOS UN EMAIL: ong@ecosdosur.org

Propiedade intelectual

 • Ecos do Sur é titular do dominio de internet de primeiro nivel interculturalidade.net
 • Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web e dos seus elementos contidos son titularidade da mesma.
 • Con estas páxinas preténdese informar sobre os servizos de interculturalidade, facilitando aos interesados o acceso aos mesmos.

Cláusula de exención de responsabilidade

 • O contido facilitado a través desta web emítese con efectos simplemente informativos.
 • Ecos do Sur non asume responsabilidade algunha derivada da conexión ou contidos dos enlaces a páxinas externas aos que se fai referencia na web nin se fan responsables dos danos e perxuizos que puidera ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na web.
 • Asimesmo, Ecos do Sur, resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

Reproducción

 • A reproducción dos contidos desta web está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización. O usuario comprométese a usar esta web exclusivamente para uso persoal.

Servizo

 • Preténdese reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume responsabilidade algunha respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta das presentes páxinas.

Recomendacións de acceso

 • Interculturalidade procura que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexa independente dos dispositivos físicos (equipos de sobremesa, portátiles, tablets, smartphones) e navegadores web empregados para tal fin, codificados con estándares técnicos de uso libre e gratuito.
 • Recoméndase empregar navegadores de versión recente tales como Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, etc.
 • En equipos de sobremesa de uso común recoméndase o uso de resolucións de pantalla de, como mínimo, 1024×768 pixels.

Términos de uso

 • Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.
 • Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo a súa propia finalidade.
 • O usuario non poderá acceder ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou información ofrecida.

Privacidade

 • A política de privacidade do sitio web interculturalidade.net básase en solicitar únicamente os datos estrictamente imprescindibles para poder proporcionar a adecuada información sobre os servizos que ofrece Ecos do Sur – Interculturalidade.
 • O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web estará suxeito ao establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demáis normativa de aplicación. Os datos que se recollan trasladaránse informáticamente ou arquivaránse co consentimento do usuario, quen ten dereito a decidir quen pode ter os seus datos, para qué os usa, solicitar que os mesmos sexan exactos e que se utilicen para o fin para que se recollen, coas excepcións contempladas na lexislación vixente.

Contacto

 • O domicilio do titular deste sitio web, interculturalidade.net, aos efectos de comunicacións e exercizo de dereitos, é o seguinte: Avda. Finisterre 109 – baixo. CP 15004, A Coruña. Tamén se pode contactar chamando ao teléfono 881 965 692 ou enviando un correo electrónico a ong@ecosdosur.org