CHÁMANOS: 881 965 692   ou   ENVÍANOS UN EMAIL: ong@ecosdosur.org

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Apelidos  : 

*

Nome  : 

*

Teléfono  : 

*

E-mail  :  *

DNI  :  *

Enderezo  :  *

Poboación  :  *

Provincia  :  *

C.P.  :  *

Ocupación  :  *

Adxuntar arquivo  : 

 


Cumprimentar o formulario de inscrición e, nos casos dos/as estudantes, persoas en paro ou pensionistas/xubiladas, adxuntar a tarxeta de estudante escaneada, a tarxeta de demandante de emprego ou o xustificante de pensión/xubilación, segundo corresponda.